ALGEMENE  VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Pinto Asian Fusion, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kouterstraat 29, 8550 Zwevegem, BTW BE0678.308.528, (hierna genoemd Pinto Asian Fusion) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker
van deze e-commerce website (“Klant”).
Deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig voor de afhaal service en niet voor de catering service. Zie hiervoor een afzonderlijk document bij afsluiten contract voor catering opdracht.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Pinto Asian Fusion aanvaardt de Klant deze Voorwaarden waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pinto Asian Fusionn aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pinto Asian Fusion niet. Pinto Asian Fusionis wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pinto Asian Fusion is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pinto Asian Fusion.  Pinto Asian Fusion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar tabbladen ‘PiNTO TAKE AWAY' , 'VRIJDAG' , gaan waar de klant meer informatie kan vinden van de producten onder de afbeeldingen. De klant kiest  een product naar keuze en kan gewenste het aantal stuks kiezen.  Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan winkelwagen’ naar de winkelwagen gegaan worden of de klant kan via de knop 'verder winkelen' terug gaan naar voorgaande pagina's om zijn / haar bestelling verder af te werken. Eens alle producten gekozen zijn kan de klant via de knop 'ga naar uw winkelwagen' naar de winkelwagen gaan.
Eens in de winkelwagen , krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken.  De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de betaalwijze 'betalen bij afhalen'. Hierna kiest de klant via de knop  'Bestelling afronden'
en geeft de klant zijn facturatiegegevens in.  De klant kan enkel de producten afhalen op het volgende adres: Pinto Asian Fusion | Kouterstraat 29 | 8550 Zwevegem.  De klant kan nu op de knop ‘Bestelling afronden’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, kan bestelling niet worden geconfirmeerd. De klant moet alle noodzakelijke velden invullen tenzij anders vermeld
klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘bestelling afronden’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail samen met een factuur in bijlage.
Pinto Asian Fusion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de contact pagina te klikken en kan deze ook downloaden door op de link 'download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.' te klikken.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Pinto Asian Fusion hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor afhaal. Van zodra wij met het order bezig zijn, ontvangt de klant een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen. De klant zijn order staat klaar voor afhaal op vrijdag, volgend op de klant zijn bestelling de donderdag voor 18u. De klant kan enkel afhalen op bovenvermeld adres.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaal, moeten door de klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Pinto Asian Fusion.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij), na volledige betaling, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pinto Asian fusion. De
Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pinto Asian Fusion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog
niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
In verband met de bederfelijkheid van de bestelde producten, kan u geen herroepingsrecht uitoefenen. Uw bestelling kan niet worden geannuleerd.

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van Pinto Asian Fusion is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 90 66 98, via e-mail op pinto.asianfusion@gmail.com of per post op het volgende kantooradres: Kouterstraat 29, 8550 Zwevegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy
Pinto Asian Fusion respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese
wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden
voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie
identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pinto Asian Fusion, Kouterstraat 29, 8550 Zwevegem, pinto.asianfusion@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Pinto Asian Fusion, Kouterstraat 29, 8550 Zwevegem, pinto.asianfusion@gmail.com.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Pinto Asian Fusion houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op pinto.asianfusion@gmail.com.

Artikel 10: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand
dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website
raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook
worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van
derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming
geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op
de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een
cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw
browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of
dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid,
de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Pinto Asian Fusion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk
welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze
Voorwaarden aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene
verkoopsvoorwaarden van Pinto Asian Fusion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en
met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant
een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbank van koophandel Gent - AFDELING
KORTRIJK bevoegd.

© 2018 - 2024 PiNTO ASIAN FUSION | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel